Zobacz co o nas mówią

Zajęcia logopedyczne

PROCEDURY OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ NA TERENIE PRZEDSZKOLA

1. Opieką logopedyczną obejmowane są dzieci od 3 roku życia, do ukończenia edukacji przedszkolnej, zakwalifikowane do zajęć przez logopedę przedszkola w wyniku badań przesiewowych.
2. Zajęcia nie mają charakteru obligatoryjnych- na pisemny wniosek rodzica, opiekuna dziecko może zostać skreślone z listy uczestniczących w w/w.
3. Zajęcia są nieodpłatne.
4. Lista dzieci zakwalifikowanych podczas badań przesiewowych znajduje się u nauczycieli poszczególnych grup.
5. Ćwiczenia odbywają się w małych 2-3 osobowych grupach, a w uzasadnionych przypadkach na wniosek logopedy indywidualnie. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach w formie indywidualnej i intensywnej.
6. O zakończeniu procesu terapii decyduje logopeda, stwierdzając skorygowanie wady wymowy lub rodzic w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie.
7. Zajęcia odbywają w wyznaczone dni.
8. Termin zajęć może sporadycznie ulegać zmianie, jeżeli uzasadniają to inne wydarzenia przedszkolne (przedstawienia, wyjścia dzieci w teren itd.).
9. Dzieci przyprowadzane do przedszkola w terminach innych niż wg grafiku nie będą uczestniczyły w zajęciach logoterapii.
10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore a przyprowadzone do przedszkola.
11. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do utrwalania umiejętności dziecka, w oparciu o otrzymane materiały.
12. Osobisty kontakt z logopedą jest możliwy w godzinach pracy w przedszkolu.
13. W przypadku stwierdzenia przez logopedę braku współpracy ze strony rodzica/ opiekuna, logopeda może poprosić o spotkanie wyjaśniające, a jeśli ono nie da oczekiwanych rezultatów, skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.
14. Logopeda ma obowiązek poinformować rodziców o dostrzeżonych w wyniku badań czy też terapii nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces terapii i poprosić rodzica o skonsultowanie medyczne.
15. Rodzic/ opiekun powinien zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń.

Strona internetowa myszka-miki.pl wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie służące do automatycznego przechowywania danych w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową myszka-miki.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać przez Państwa zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów dotyczących naszej polityki cookies znajdziecie Państwo tutaj (POLITYKA PRYWATNOŚCI).” View more
Akceptuję